מרצה: ר' איתיאל גלעדי

מרצה: נעמה מנוסי

מרצה: דיצה אור

מרצה: ר' נועם שפירא

מרצה: אורנת ורנו

מרצה: ר' נועם שפירא

מרצה: ר' יצחק שפירא